Hiermee verklaart Kuindersma Verzekeringen dat u gebruik kunt maken van:

DIENSTVERLENING AOV

 
 
Kuindersma werkt servicegericht
 
U heeft gekozen voor ons als onafhankelijk adviseur om uw belangen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te behartigen. Wij vinden het niet alleen belangrijk, maar ook onze plicht, om u als klant die diensten te bieden die u wenst.
 
Dienstverlening betekent ook dat onze adviezen praktisch en bruikbaar zijn. En altijd een goede oplossing bieden tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Wij zijn u dan ook graag van dienst met financieel advies.
 
U kunt ons bij een schade 24/7 bellen. En tijdens kantooruren altijd zonder afspraak bij ons binnenlopen. Ook dat is dienstverlening.
 
Met “Dienstverlening AOV” heeft u recht op:
 

A Wat wij doen voor aanvang van de verzekering:

Inventariseren van en informeren over:

 • Financiële positie
 • Doelstellingen
 • Risicobereidheid
 • Kennis en ervaring
 • Bestaande voorzieningen werkgever(s)
 • Voorzieningen sociale wetgeving
 • Prioritering van uw wensen en bespreken consequenties van die prioriteiten
 • Mogelijke oplossingen inclusief doorrekeningen
 • Gewenste contractsduur
 • Of dekking overeenkomt met uw behoefte.
 • Mogelijke opties binnen AOV: wachttijd, duur uitkering, uitkeringsdrempel, AO criterium passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid, verzekerd bedrag, standaard of combitarief, indexatie verzekerd bedrag of uitkering
 • Fiscale behandeling, bruto-netto traject, betalingen vanuit bedrijf of privé
 • Bijzondere condities
 • Offertes met vergelijking voorwaarden en tarieven
 • Advies inclusief productadvies
 • Productinformatie
 • Archivering wettelijk adviestraject overeenkomstig eisen Wet Financieel Toezicht (WFT)

Wat wij jaarlijks doen:

 • Informeren of uw werkzaamheden onveranderd zijn
 • Onderzoeken of uw risicoklasse overeenkomt met uw werkzaamheden
 • Informeren over eigen risicotermijn
 • Informeren of het verzekerd bedrag in overeenstemming is met uw inkomen
 • U informeren over wettelijke wijzigingen/aanpassingen met mogelijke gevolgen voor polis
 • U van dienst zijn bij het beantwoorden van uw vragen omtrent deze verzekering
 • Doorgeven wijzigingen naar aanleiding van:
  • Wijziging beroep
  • Voortijdig staken verzekering
  • Echtscheiding
  • Vragen van fiscale aard
  • Wijziging financiële situatie
C Driejaarlijkse markt- en prodctverkenning: Inventariseren en informeren over:
 • Financiële positie
 • Doelstellingen
 • Risicobereidheid
 • Bestaande voorzieningen werkgever(s)
 • Voorzieningen sociale wetgeving
 • Prioritering van uw wensen en bespreken consequenties van die prioriteiten Bespreken gewenste contractsduur
 • Beoordeling of dekking overeenkomt met uw behoefte.
 • Vaststellen mogelijke opties binnen AOV: wachttijd, duur uitkering, uitkeringsdrempel, AO criterium passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid, verzekerd bedrag, standaard of combitarief, indexatie verzekerd bedrag of uitkering
 • Vergelijken of huidige polis nog marktconform is Formuleren advies inclusief productadvies
 • Archivering wettelijk adviestraject overeenkomstig eisen Wet Financieel Toezicht (WFT)
D Indien naar aanleiding van de uitkomsten van het onder A,B of C genoemde de polis dient te worden gewijzigd c.q. een nieuwe verzekering wordt afgesloten verzorgen wij het volgende:
 • Alle daarvoor benodigde werkzaamheden
E In geval van arbeidsongeschiktheid:
 • Verstrekken informatie over de behandeling van de uitkeringsclaim
 • Uitleg procedure en assisitentie bij invullen formulieren
 • Contact met verzekeraar Contacten met arbeidsdeskundige, CWI en andere adviseurs klant
 • Aanmaak dossier in verband claim
 • Controle dekking van de polis
 • Digitale of fysieke kopie alle relevante stukken voor eigen archief en t.b.v. u en uw accountant
 • Toezending stukken aan verzekeraar
 • Controle noodzaak informeren rechtsbijstandverzekeraar
 • Controle overige noodzakelijke informatie voor behandeling aanvraag uitkering
 • Aanwezigheid/assistentie bij gesprek klant met arbeidsdeskundige
 • Eventueel verzorgen afspraak medische keuring Informatie aan klant over inhoud en doelstelling medische keuring
 • Controle uitkeringspercentage en eventuele bespreking arbeidsdeskundige t.a.v. ingenomen standpunt
 • Overleg en standpuntbepaling eis tot herkeuring
 • Archivering dossier arbeidsongeschiktheidsuitkering
De bovengenoemde dienstverlening is geldig zolang er een financieel product via onze administratie wordt verzorgd. Incasso van de dienstverleningskosten vindt plaats via automatische afschrijving. Indien de dienstverleningskosten niet worden voldaan vervalt het recht op de dienstverlening zoals genoemd. Eventuele toegepaste (extra) ingebouwde kortingen op verzekeringen komen dan bovendien te vervallen. Vanaf dat moment dient u de dan geldende tarieven voor beheerskosten te betalen. Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in de dienstverlening aan te brengen of uit te breiden. Indien wij daartoe besluiten zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op onze dienstverleningsovereenkomst zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden.