Kuindersma gedragscode

Al onze medewerkers verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  1. Onze adviezen passen naar onze eer en geweten het best bij uw wensen en omstandigheden.
  2. In onze adviezen houden wij rekening met uw belangen op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen.
  3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met uw belangen. Ook niet als ons hierom wordt verzocht en als wij juridisch worden gevrijwaard voor de eventuele gevolgen.
  4. Een voorbeeld van zo’n constructie is een hypotheekadvies –of transactie waarmee in redelijkheid kan worden voorzien dat onze cliënt in financiële problemen zal geraken.
  5. Al uw gegevens behandelen wij als strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van uw belangen.
  6. Wij zullen nooit bewust verkeerde informatie verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen met betrekking tot het aangaan van een verzekering, tijdens de looptijd ervan of als er een beroep op de verzekering wordt gedaan.
  7. Wij zijn ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen het aanzien van ons kantoor en van de gehele financiële dienstverlening kan schaden

 

Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie