Hiermee verklaart Kuindersma Verzekeringen dat u gebruik kunt maken van:

 

DIENSTVERLENING 
BEDRIJVEN

 
 
Kuindersma werkt servicegericht
 
U heeft gekozen voor ons als onafhankelijk adviseur om uw belangen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te behartigen. Wij vinden het niet alleen belangrijk, maar ook onze plicht, om u als klant die diensten te bieden die u wenst.
 
Dienstverlening betekent ook dat onze adviezen praktisch en bruikbaar zijn. En altijd een goede oplossing bieden tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Wij zijn u dan ook graag van dienst met financieel advies.
 
U kunt ons bij een schade 24/7 bellen. En tijdens kantooruren altijd zonder afspraak bij ons binnenlopen. Ook dat is dienstverlening.
 
Met “Dienstverlening BEDRIJVEN” heeft u recht op:
 

SERVICE

 • Jaarlijkse update van uw verzekeringspakket of vaker indien gewenst
 • Jaarlijks bezoek van onze buitendienstmedewerker of vaker indien gewenst
 • Vergelijking en selectie verzekeringsmaatschappij(en).
 • Begeleiden bij het correct aanvragen van uw verzekeringen.
 • Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar.
 • Telefonisch en/of online afwikkeling en beantwoording vragen.
 • Bij onjuistheden zorgen wij ervoor dat uw polis correct wordt aangepast, opgemaakt en aan u toegezonden.
 • Incasso van de door u te betalen premie en afdracht aan de verzekeraar 

BIJ EEN PREMIECHECK VERRICHTEN WIJ DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN

 • Polis agenderen voor opzegdatum
 • Recente schades beoordelen op consequenties
 • Gegevens invoeren in vergelijkingspakket
 • Indien premievoordeel, voorwaardenvergelijk uitvoeren
 • Indien een beter voorstel mogelijk is, informeren we u hierover
 • Indien u hiermee akkoord gaat, bereiden wij het opzegformulier voor
 • Indien u hiermee akkoord gaat, bereiden wij het aanvraagformulier voor en zorgen ervoor dat het aan u wordt toegezonden
 • Opzegging verwerken van uw vorige verzekering
 • Aanvraag verwerken van de nieuwe verzekering
 • Polis administreren en financieel verwerken
 • Wij zorgen ervoor dat u de polis krijgt toegezonden

BIJ EEN SCHADEMELDING VERRICHTEN WIJ DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN

 • Het registreren van de schademelding in uw dossier
 • Het informeren van de verzekeringsmaatschappij
 • Begeleiden van de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij
 • Assistentie bij het verhalen van schades op derden
 • Inschakelen na overleg met U van een expert of contra-expert
 • Bereiken dat verzekeringsmaatschappij de schade snel en correct afhandelt
 • Zorgdragen dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u recht heeft

U op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en veranderende wetgeving. Indien gewenst brengen wij u in contact met experts die u kunnen helpen met taxaties van de waarde van uw woning, bedrijfspand, verkoopwagen etc.

De bovengenoemde dienstverlening is geldig zolang er een financieel product via onze administratie wordt verzorgd. Incasso van de dienstverleningskosten vindt plaats via automatische afschrijving. Indien de dienstverleningskosten niet worden voldaan vervalt het recht op de dienstverlening zoals genoemd. Eventuele toegepaste (extra) ingebouwde kortingen op verzekeringen komen dan bovendien te vervallen. Vanaf dat moment dient u de dan geldende tarieven voor beheerskosten te betalen. Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in de dienstverlening aan te brengen of uit te breiden. Indien wij daartoe besluiten zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op onze dienstverleningsovereenkomst zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden.