Hiermee verklaart Kuindersma Verzekeringen dat u gebruik kunt maken van:

DIENSTVERLENING ZZP + PRIVÉ

 
 
Kuindersma werkt servicegericht
 
U heeft gekozen voor ons als onafhankelijk adviseur om uw belangen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te behartigen. Wij vinden het niet alleen belangrijk, maar ook onze plicht, om u als klant die diensten te bieden die u wenst.
 
Dienstverlening betekent ook dat onze adviezen praktisch en bruikbaar zijn. En altijd een goede oplossing bieden tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Wij zijn u dan ook graag van dienst met financieel advies.
 
U kunt ons bij een schade 24/7 bellen. En tijdens kantooruren altijd zonder afspraak bij ons binnenlopen. Ook dat is dienstverlening.
 
Met “ Dienstverlening ZZP + PRIVÉ” heeft u recht op:
 

SERVICE

 • Helpdesk voor telefonische of per email te stellen vragen
 • Jaarlijks polisoverzicht digitaal beschikbaar
 • Digitale polismap
 • Archivering van uw documenten en data
 • Informatieve nieuwsbrief
 • Complexe producten 100% provisievrij
 • Vergelijk / selectie door ons van verzekeraars
 • Verwerken wijzigingen bestaande polissen
 • Overstapservice elders lopende verzekeringen
 • In contact brengen met taxateurs en experts
 • Opschonen van papieren verzekeringsdossier
 • Overleg / informatie accountant / fiscus / notaris

SCHADEVERZEKERINGEN

(geldt ook voor elders lopende verzekeringen)

 • Premie- en poliscontrole
 • Recht op inboedelwaarde controle
 • Recht op woning herbouwwaarde controle
 • Recht op premievergelijking bij wijziging auto
 • Recht op voorwaardenvergelijking bij wijziging auto
SCHADE AFHANDELING (geldt ook voor elders lopende verzekeringen)
 • Hulp bij invullen schadeaangifte (telefoon/e-mail)
 • Controle schadevergoeding
 • Controle snel/correct afhandelen door verzekeraar
 • Hulp bij invullen schadeaangifte bij ons op kantoor
 • Administratieve werkzaamheden bij verhaalschade(s)
 • Aanwezig bij (grote) schades samen met expert(s)
 • Dag en nacht bereikbaarheid bij schade
LEVENSVERZEKERINGEN (geldt ook voor elders lopende verzekeringen)
 • Waardeoverzicht beschikbaar per polis
 • Premie- en poliscontrole
 • Recht op jaarruimteberekening lijfrente
 • Recht op driejaarlijkse premievergelijking risicoverzekering
 • Recht op driejaarlijkse inventarisatie persoonlijke situatie
 • Recht op driejaarlijkse inventarisatie persoonlijke financiële risico’s
 • 100% Korting op wijzigingskosten lopende levensverzekeringen
AFSPRAAK/CONTACT
 • Bij ons op kantoor
 • 1 x per jaar telefonisch onderhouds- en adviesgesprek
 • Recht op 1x per 3 jaar bij u thuis

Hypotheek incl. Financiële APK

(los abonnement €15,- per maand)

 • Helpdesk voor telefonische of per email te stellen vragen over hypotheek
 • Controle jaarlijkse hypotheekoverzicht
 • Dagelijkse Rentebewaking
 • Dagelijkse Risikoverzekeringspremie bewaking
 • Controle aflossingsverloop
 • Driejaarlijkse update klantprofiel en risicoprofiel

FINANCIËLE APK ABONNEMENT

(los abonnement €10,- per maand)

 • Helpdesk voor telefonische of per email te stellen vragen over hypotheek
 • Driejaarlijkse controle Financiële APK
 • Berekening inkomen overlijden partners voor en na pensionering
 • Berekening inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en op pensioendatum
 • Informatie over ANW (Algemene Nabestaanden Wet)
 • Informatie over Arbeidsongeschiktheid (algemeen)
 • Informatie over WW (WerkloosheidsWet)
 • Informatie over AOW (Algemene Ouderdoms Wet)
 • Informatie over spaar- en/of beleggingsrekeningen
De bovengenoemde dienstverlening is geldig zolang er een financieel product via onze administratie wordt verzorgd. Incasso van de dienstverleningskosten vindt plaats via automatische afschrijving. Indien de dienstverleningskosten niet worden voldaan vervalt het recht op de dienstverlening zoals genoemd. Eventuele toegepaste (extra) ingebouwde kortingen op verzekeringen komen dan bovendien te vervallen. Vanaf dat moment dient u de dan geldende tarieven voor beheerskosten te betalen. Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in de dienstverlening aan te brengen of uit te breiden. Indien wij daartoe besluiten zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op onze dienstverleningsovereenkomst zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden.